image7

PROTEZ

Çeşitli sebeplerle dişler kaybedildiğinde meydana gelebilecek estetik, fonksiyon, fonasyon problemlerinin önüne geçebilmek amacıyla protetik tedavilerin yapılması gerekmektedir.


Dişlere yapılan kron ve köprüler sabit protezlerdir ve küçültülen diş yüzeyine yapıştırılırlar. Altyapıları metal veya zirkonyum olabilir. Kron protezler aşırı madde kayıplı dişler üzerine, köprü protezler ise eksik diş boşluğunun tamamlanması için yan dişlerin kesilip küçültülmesi ile komşu dişler üzerine yapılmaktadır. Her ikisi de sadece hekim tarafından çıkartılabilirler. İmplant üstü sabit restorasyonlarda da aynı tip protezlerden faydalınılmakatdır.


Hareketli protezler ise hasta tarafından takılıp çıkarılabilen protezlerdir. Tam dişsiz çenede yumuşak dokudan,  az dişi olan çenelerde doku ve dişten veya tam dişsiz çenelere implant uygulandığında, implant ve dokudan destek alan tipleri yapılabilir.


Bazı tek diş eksikliklerinde ise uygun vakalarda dişlerde gerektiğinde çok az preparasyonla fiber veya maryland splintlerlerden faydalanılabilir.